Integritetspolicy

TAPSTER inser vikten av att skydda dina personuppgifters integritet. Det mesta av vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, och andra typer av behandling är beroende av TAPSTERs berättigade intresse för behandling enligt nedan. Integritetspolicyn gäller när TAPSTER tillhandahåller tjänster och produkter relaterade till köp, servicefrågor och andra kontakter med TAPSTER. Observera att vi aldrig lagrar någon kreditkortsinformation, online eller i fysiska butiker.

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

Det svenska företaget Tapster AB, organisationsnummer 559237-5165 (“Tapster”), är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. TAPSTER och utvalda leverantörer kan behandla dina personuppgifter på TAPSTERs vägnar och i enlighet med TAPSTERs instruktioner som anges nedan, och därmed behandlar dina personuppgifter. TAPSTER avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i enlighet med tillämplig lag (Allmän dataskyddsförordning).

Du kan när som helst kontakta TAPSTER på:

Tapster AB

Östermalmsgatan 26

114 26 Stockholm

Sverige

E-post: support@gotapster.com

Kategorier som behandlas, syfte och rättslig grund för behandling:

Allmän

Nedan följer en sammanfattning av de kategorier av uppgifter som vi behandlar, syftet med behandlingen av uppgifterna och på vilken rättslig grund vi behandlar dina uppgifter. TAPSTER samlar in och behandlar personuppgifter när du gör ett köp på TAPSTERs webbplats, använder TAPSTERs support, besöker TAPSTERs webbplats eller på annat sätt kontaktar TAPSTER. Insamling och behandling av personuppgifter är huvudsakligen för ingående av köpeavtal och tillhandahållande av tjänster och erbjudanden. Vår insamling av data sker också för att förbättra den totala kundupplevelsen genom att förbättra kundservice, storleksrådgivning och effektivare hantering av ärenden och klagomål.

Kunder

Kontaktuppgifter: Om du gör ett köp online samlar vi in ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, bosättningsland och titel (fru / herr eller annan titel). Vi kommer att använda din kontaktinformation för att (i) behandla dina köp / beställningar och eventuella returer, utbyten och klagomål som du kan ha i samband med ditt köp; och att (ii) kommunicera med dig angående ditt köp och att svara och administrera alla frågor eller kommentarer du har om våra produkter eller tjänster. Om du begär ett digitalt kvitto när du köper våra produkter i en av våra fysiska butiker, samlar vi in din e-postadress för att kunna skicka det digitala kvittot till dig. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig. Om du prenumererar på våra nyhetsbrev kommer vi också att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut ett sådant nyhetsbrev baserat på ditt samtycke. Vi kan också behandla dina kontaktuppgifter som du har delat med oss när du har köpt en produkt, för att hålla dig informerad, via e-post eller andra messenger-tjänster, om våra speciella evenemang eller kampanjer. Denna behandling bygger på vårt legitima intresse av att kunna marknadsföra våra produkter till våra befintliga kunder.

Kreditkortsuppgifter: Om du gör ett köp online och väljer att betala med kreditkort kommer du att tillhandahålla din kreditkortsinformation på vår webbplats för att slutföra ditt köp. Dina kreditkortsuppgifter sparas inte av oss och krypteras med ett SSL-certifikat. Behandlingen av dina kreditkortsuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig.

Tidigare köp och returer: vi kommer att lagra information om (i) dina inköp och returer online, och (ii) dina köp och returer i fysiska butiker, om du har angett din e-postadress till vår personal. Sådan information omfattar produkt, storlek, pris och inköpsdatum.

Anonyma data: Vi kan också använda anonymiserade data för våra interna marknadsförings- och demografiska studier för att analysera, profilera och övervaka kundmönster för att vi ska kunna förbättra våra produkter och tjänster.

Samtycke och tillbakadragande

Genom att acceptera denna integritetspolicy har du bekräftat att du har läst och förstått innehållet i denna sekretesspolicy och att du, i tillämpliga fall, samtycker till Tapsters behandling av dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna här. Om du vill motsätta dig eller dra tillbaka ditt samtycke till någon av vår behandling, vänligen kontakta oss på support@gotapster.com. Observera dock att ditt tillbakadragande inte påverkar vår rätt att behandla dina uppgifter när sådan behandling är nödvändig för att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig och / eller i den utsträckning vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag eller för att försvara oss i en tvist , för att förhindra bedrägeri eller missbruk, eller för att upprätthålla våra villkor. Om du återkallar ditt samtycke till någon samtyckebaserad behandling kommer vi att upphöra med all sådan behandling.

Delar TAPSTER din information med andra?

TAPSTER säljer eller hyr inte ut våra kunders personuppgifter till någon annan enhet. TAPSTER kan dela våra kunders data med utvalda leverantörer som utför funktioner för våra räken såsom att fullfölja beställningar och leverans av beställningar, hantera betalningar, genomföra kampanjetjänster eller datahantering, att underhålla vår webbplats, att distribuera e-post, att skicka ut vårt nyhetsbrev , för att tillhandahålla kundkommunikation och hantera vår kunddatabas. Vid behov kan de personuppgifter som du tillhandahåller oss behandlas av dessa tredje parter, enbart på TAPSTERs vägnar och i enlighet med Tapsters instruktioner som databehandlare. Vi auktoriserar inte någon av våra leverantörer att göra någon annan användning av dina personuppgifter.

Om TAPSTER förvärvas av en annan enhet eller slås samman eller konsolideras kan information om TAPSTER-kunder göras tillgänglig för den nya enheten. Tapster kommer dock att se till att den nya enheten kommer att acceptera att skydda konfidentialiteten för din personliga information i enlighet med denna sekretesspolicy.

Överföring utanför EU / EES

Vi kan dela dina uppgifter med våra utvalda leverantörer, som kan behandla dina uppgifter i länder både inom och utanför EU / EES när de utför funktioner för våra räken som anges i avsnitt 4 ovan.

Dina registrerades rättigheter

I det här avsnittet 6 har vi sammanfattat dina registrerades rättigheter att begära åtkomst, rättelse, radering av dina personuppgifter, för att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot behandlingen och din rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Om du vill utöva dina rättigheter, skicka ett e-postmeddelande till oss på support@gotapster.com. Observera dock att om du vill lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten måste du kontakta myndigheten direkt. Trots vad som är motsatt häri förbehåller sig TAPSTER rätten att behålla och behandla dina personuppgifter i enlighet med denna policy i den utsträckning som är nödvändig för att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig och i den utsträckning vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag eller i för att försvara oss i en tvist, för att förhindra bedrägeri eller missbruk eller för att genomdriva våra villkor.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som rör dig själv behandlas och, i så fall, tillgång till personuppgifter och information om bland annat syftet med behandlingen, kategorierna av personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats eller kommer att lämnas ut och den planerade tidsperioden för vilken personuppgifter kommer att lagras (eller kriterierna för att bestämma detta).

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter om dig själv och att fylla i ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar vår behandling av dina uppgifter, till exempel när det inte längre är nödvändigt för oss att behandla dina uppgifter med hänsyn till de syften för vilka de samlades in.

Rätt till invändningar - direkt marknadsföring och profilering

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter. När någon av dina personuppgifter behandlas i termer av direktmarknadsföringssyfte har du rätt att invända mot direktmarknadsföring, inklusive profilering, i den utsträckning det är relaterat till sådan direktmarknadsföring. Om du motsätter oss vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, inklusive profilering, kommer vi att upphöra med sådan behandling av dina uppgifter.

Rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten

Observera att om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har hemvist eller platsen för den påstådda överträdelse.

Hur avregistrerar jag mig från TAPSTERs nyhetsbrev och e-postmeddelanden?

Om du inte längre vill ta emot våra nyhetsbrev eller andra e-postmeddelanden kan du avsluta prenumerationen enligt vad som anges i den specifika meddelandet, dvs genom att använda länken för avbeställning som ingår i alla nyhetsbrev och andra e-postmeddelanden. Du kan också kontakta oss på support@gotapster.com.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi kommer att behålla din personliga information så länge det är nödvändigt i förhållande till de syften för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

Såvida du inte aktivt valde att registrera dig för vårt nyhetsbrev vid ett köp online eller i butiken, kommer vi inte att använda din e-postadress för något annat syfte än att nå dig i förhållande till ditt senaste köp.

Om du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev kommer vi att spara dina uppgifter så länge som behövs för att ge dig den här tjänsten. Vi kommer också att behålla din personliga information vid behov för att följa gällande juridiska skyldigheter, för att lösa tvister och för att verkställa våra avtal. Lagstadgade skyldigheter att behålla uppgifter fortsätter att påverkas.

Är det obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifter?

När du köper våra produkter online är tillhandahållande av vissa obligatoriska uppgifter nödvändiga för att Tapster ska kunna uppfylla vår avtalsenliga skyldighet gentemot dig, till exempel att behandla din beställning.

När du köper våra produkter i våra fysiska butiker behöver du inte lämna några personuppgifter. Observera dock att om du väljer att få ett digitalt kvitto är det obligatoriskt att du anger din e-postadress, annars kan vi inte skicka det digitala kvittot. Vid köp i butik sparas detta e-postmeddelande endast av vår betalningsleverantör (iZettle) och är inte tillgängligt för Tapster.

Användning av kakor

En cookie är en textfil som en webbserver placerar på din hårddisk. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie tilldelas dig unikt och kan bara läsas av en webbserver i domänen som utfärdade cookien till dig. Ett viktigt syfte med cookies är att berätta för webbservern att du har återvänt till en viss webbsida, så att du kan få en personlig upplevelse när du besöker webbplatsen igen. Du kan välja om du vill acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du kan vanligtvis ändra dina inställningar för att inte acceptera cookies om du föredrar det. Om du väljer att låta din dator acceptera kakor kan du också välja att loggas in automatiskt på webbplatsen, detta kommer att påskynda utcheckningen.

Tapster ABs webbplatser använder cookies för att hjälpa dig att få en personlig internetupplevelse på vår webbplats och i våra marknadsföringskampanjer. På webbplatsen använder vi till exempel ”session cookies” för att hantera ditt besök på någon av Tapsters webbplatser, till exempel vilka sidor du besöker, vilka produkter du tittar på eller vilka produkter du lägger i din korg. Du kan enkelt använda användningen av cookies och radera din cookiehistorik i din webbläsare. Sessionscookies raderas från hårddisken när alla webbläsarfönster är stängda. Att stänga av användningen av kakor innebär att du inte får den fulla upplevelsen av Tapster ABs webbplatser och e-handelssystem. Om du stänger av funktionen för sessionskakor för Tapster ABs webbplatser kommer du inte att kunna göra ett köp. Vi använder också cookies som kommer att finnas kvar på din dator efter att du har stängt webbläsaren. Denna typ av kakor hjälper vårt system att känna igen att du har besökt webbplatsen tidigare och att komma ihåg vilka inställningar och produkter du föredrar. För att hjälpa oss med denna process använder vi cookies från tredje part. Dessa kakor kommer från våra partners och hjälper oss att ge dig en mer personlig upplevelse. Dessa cookies har en livslängd på mellan 1 månad och upp till 10 år. Efter den tiden kommer de att raderas automatiskt (du kan radera dem före den här tiden genom att radera cookiehistoriken i din webbläsare). Tapster använder dessa cookies för att ge dig en bättre shoppingupplevelse genom att ge dig mer personlig webbplats / reklam / nyhetsbrev och hjälpa till att optimera våra webbplatser genom att se vad våra kunder gillar och vilka områden vi kan förbättra. Dessa cookies lagrar ingen personlig information om dig och tillåter oss inte att spåra rörelser specifikt till dig.

Google Analytics

Tapster ABs webbplatser använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs av lag eller om sådana tredje parter behandlar informationen för Googles räkning. Google associerar inte din IP-adress med någon annan data som innehas av Google.

Kontaktinformation

Vi välkomnar dina kommentarer om denna integritetspolicy och vår webbplats i allmänhet. Om du tror att Tapster AB inte följer denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss via e-post på support@gotapster.com.